Hvad kan vi gøre?

Et spørgsmål, som mange ofte stiller er, hvordan stopper vi denne evindelige cyklus af krig.

Kampagne Side

“Menneskehedens udfordring på dette afgørende tidspunkt i historien er, at vi står over for et monster, som desperat forsøger at ekspandere sit tyranniske system af menneskeligt slaveri. Samtidig hermed vokser den menneskelige bevidsthed i uhørt hast, hvilket er en alvorlig trussel imod tyrannerne. Kun én af disse kræfter – humanisme eller tyranni – kan sejre og den verden vi overdrager vores børn og alle kommende slægter bliver bestemt af vores succes eller fiasko i denne henseende. Det ironiske er, at tyranner ingen magt har – bortset fra den vi uforvarende har givet dem … For at lave en bedre verden, er vi helt enkelt nødt til at tilbagetage vores magt. Mit ultimative mål er en bedre verden. Visdommen jeg har uddraget heraf, kommer af min erkendelse af, at opnåelsen af dette mål ikke er op til mig – det er op til os”.

Ken O’Keefe, november 2015

Hvad kan jeg gøre?

Nu endelig kan du gøre en reel og varig forandring! Som enkeltperson kan du positivt influere og påvirke hele menneskeheden – ikke bare nu, men for alle fremtidige generationer. Det glæder os at kunne introducere denne lancering af “the world citizen solution”, en kompromisløs men fredelig og lovlig måde, hvorpå vi kan slippe skattemæssige forpligtelser, der bogstaveligt talt gør os medskyldige i evig krig. Eller med andre ord, gør os til pengebagmænd for krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden.
 Vi er 100% indstillet på at stoppe denne evige cyklus af krig og få startet en ny tid med retfærdighed og fred. Lykkes vi med denne Indiegogo-kampagne bliver du fra marts 2016 en del af noget totalt omvæltende.
Ken O’Keefe og hans team er ved at udvikle et juridisk og socialt-strategisk initiativ, som får dybtgående indflydelse på frigørelsen af menneskeheden fra det nuværende paradigme. Det er tiden at forsvare det, du ved er rigtigt. Det er tiden at din stemme bliver hørt. Tiden er nu.
Rejs dig for de som ikke har mæle, de som er bestemt til at arve det vi efterlader vores børn og deres børn. Rejs dig for en virkelig fred og en ægte forvandling. Bliv en del af denne voksende bevægelse til forandring og bliv garant for en fredelig fremtid for dem du elsker.

Hvad bruges midlerne til?

Midlerne vi får ind vil blive brugt til følgende:

– Juridisk dokumentation og support

– Copywrits

– Website udvikling

– Personaleomkostninger

– PR / Medier / Branding

– Videoproduktion og redigering

– Administrations-omkostninger

 

Vores målrettede team og de personer, vi har indgået kontrakt med, vil blive betalt for deres tid så længe de står i spidsen for dette initiativ. Et løsnings-fokuseret projekt som dette, kræver et totalt og konfidentielt engagement, og vi er glade for at vi kan støtte vores team-medlemmer med en monetær påskønnelse for deres tid, kræfter og talent. 
Opnår vi ikke det krævede finansierings-mål, vil vi ikke gå videre med projektet, men bruger i stedet midlerne til at betale de involverede parter for tiden de har brugt og resten doneres til en velgørende organisation.

 

Effekten

Det er vores overbevisning, at en succes vil afføde en meget effektiv og robust revolutionær strategi, som vil stå klar for øjeblikkelig gennemførelse. Denne strategi vil muliggøre at verdens gode mennesker kan frigøre sig fra de kontrol-systemer de uforvarende har underkaster sig. Dette vil på sin side resultere i ophør af massemord som følge af krige og løbende verdens-konflikter.

Risici og udfordringer

Bestræbelse som disse kommer ikke uden sine risici og udfordringer – aspekter vi ikke er uvidende om men vil gøre vores bedste for at overvinde. Den største udfordring i denne indledende fase af projektet er eksponering og finansiering. Det er her, vi har brug for dig!

Hvordan kan jeg hjælpe?

Hvis dette projekt finder genklang hos dig, hvis du er træt af den evindelige cyklus af krig og hvis du ønsker en bedre verden for dine børn, så del dette med dine venner, familie og bekendte.

Din donation, din tid og dine bestræbelser på at dele og udbrede vores mission overalt i verden, er symbolsk for mange store ledere før dig. Sætte dit præg på bevægelsen ved at blive en del af den.

Slut dig til os og udman den eksisterende ide om social ansvarlighed, find den sande tryghed i reel og varig fred på jorden udsprunget af ret handlen.
  Som med alle store bestræbelser, er det de involveredes opfølgning og engagement, der bestemmer om det skal blive succes eller fiasko. Men de allermest kritiske elementer i alle bevægelser med potentialet til at forandre verden, er formentlig timing og fremlæggelse.

Spørgsmålet om timing er kritisk. Det er dog vores overbevisning, at vi faktisk nu befinder os på et tidspunkt i historien, hvor milliarder af mennesker over hele jorden totalt modsætter sig krig og virkelig søger en måde, hvorpå dette vanvid kan ophøre.

 

Om Ken

“Ken O’Keefe er en af de mægtigste røster for sandhed, retfærdighed og fred i denne generation. Hans veltalenhed, passion og barske troværdighed gør ham til en ubestridelige kraft, man kan regne med”.

“Ken er den ultimative ikke-konforme stemme, en fredens og retfærdighedens helt. Han er en sandt karismatisk taler, der griber verden vi lever i og kæmper for at gøre den til et bedre sted for alle.”

Kampagne Side